બંધ
  • ડીસ્ટ્રીકટ કોર્ટ ગાંધીનગરના ન્યાયધીશ 
પ્રવેશદ્વાર

   ડીસ્ટ્રીકટ કોર્ટ ગાંધીનગરના ન્યાયધીશ પ્રવેશદ્વાર

  • જીલ્લા કોર્ટ ગાંધીનગર ગેટ બહારનો દેખાવ

   જીલ્લા કોર્ટ ગાંધીનગર ગેટ બહારનો દેખાવ

  • જિલ્લા અદાલત ગાંધીનગરના મુખ્ય પ્રવેશ દ્વારની તસવીર

   જિલ્લા અદાલત ગાંધીનગર મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર

  • જિલ્લા ગાંધીનગર કોર્ટ બિલ્ડીંગ

   જિલ્લા ગાંધીનગર કોર્ટ બિલ્ડીંગ

  જિલ્લા ન્યાયાલયો વિશે

  ગાંધીનગર પશ્ચિમ ભારતમાં ગુજરાત રાજ્યની રાજધાની છે અને સાબરમતી નદીના પશ્ચિમ કિનારે આવેલું છે. ગુજરાતના આ પાટનગરનું નામ રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી પરથી પડ્યું છે. ગાંધીનગરની સ્થાપના 1960 માં થઈ હોવા છતાં, મુંબઈને ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર નામના બે અલગ અલગ રાજ્યોમાં વિભાજિત કર્યા પછી જ શહેરને તેની ઓળખ મળી અને તે પછી ગાંધીનગર ગુજરાતની રાજધાની બન્યું. ગાંધીનગર ન્યાયતંત્ર 31-07-2004 ના રોજ અસ્તિત્વમાં આવ્યું. ગાંધીનગર ન્યાયતંત્રને અમદાવાદ (ગ્રામ્ય) અને મહેસાણા જિલ્લાઓમાંથી વિભાજિત કરવામાં આવ્યું હતું. કલોલ, દહેગામ અને માણસા ખાતે ગાંધીનગર ન્યાયિક મુખ્યાલય હેઠળ ત્રણ તાલુકા અદાલતો કાર્યરત છે. ગુજરાત રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરમાં કોર્ટ કેમ્પસમાંથી કોર્ટનું કામકાજ શરૂ થયું. શ્રી કે.જે.ઠાકરને પ્રથમ જિલ્લા ન્યાયાધીશ બનવાનું ગૌરવ હતું. બાદમાં મોટા અને સંકલિત બહુમાળી કોર્ટ કેમ્પસની જરૂરિયાત ઊભી થઈ. તમામ અદાલતો એક છત નીચે કામ કરવા લાગી. હાલમાં ગાંધીનગર ખાતે ન્યાયિક અધિકારીઓની કુલ સંખ્યા 40 છે.

  વધુ વાંચો
  ajdesai
  ગુજરાતની વડી અદાલતનાં કાર્યકારી મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ માનનીય ન્યાયમૂર્તિ શ્રી. એ. જે. દેસાઇ
  માનનીય ન્યાયમૂર્તિ શ્રી એ.એસ. સુપેહિયા
  વહીવટી ન્યાયમૂર્તિ માનનીય ન્યાયમૂર્તિ શ્રી એ.એસ. સુપેહિયા ગુજરાતની ઉચ્ચ ન્યાયાલય
  માનનીય શ્રી જીતેન્દ્ર આર. શાહ
  જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયધીશ માનનીય શ્રી જીતેન્દ્ર આર. શાહ

  ઈ-કોર્ટ સેવાઓ

  કેસની સૂચિ

  કેસની સૂચિ

  કેસની સૂચિ

  કેવિયટ સર્ચ

  કેવિયટ સર્ચ

  કેવિયટ સર્ચ

  ઇ-કોર્ટસ્ સેવાઓ માટેનું એપ

  ભારતમાં નિચલી અને મોટાભાગની હાઈકોર્ટોમાંથી કેસની માહિતી અને કેલેન્ડર, કેવિએટ શોધ અને કોર્ટ સંકુલનુ નકશા પર સ્થાન જેવી સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે.

  તમારા કેસનું હાલનું સ્ટેટસ રિટર્ન એસ.એમ.એસ. થી જાણો ECOURTS અને ૯૭૬૬૮૯૯૮૯૯ પર મોકલો